N

Nattens Dronning - Kaktus - Selenicerus 

Nordamerikansk Rød Eg -Quercus rubra